අපව අමතන්න

පර්කිං ටෙක්නොලොජි (ෂෙජියැන්ග්) සමාගම,


ලිපිනය: ජින්කුන් කාර්මික කලාපය, ජියැන්ඩොං වීදිය, යිව් නගරය, ෂෙජියැන්ග් පළාත

දුරකථන:0086-18925492999

විද්යුත් තැපෑල:sales@cnhotmeltglue.com

වෙබ් අඩවිය-
විමසීම් යවන්න